Управни одбор

Управни одбор Завода за хитну медицинску помоћ чине:

  • Проф. др Зоран Милосављевић, председник
  • Сања Вуковић, члан
  • Драган Нешић, члан
  • Др Љубица Станојевић, специјалиста ургентне медицине - члан

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs