Стручни савет Завода за хитну медицинску помоћ чине:

  • Др Александра Радосављевић, специјалиста ургентне медицине - председник
  • Др Слободан Китановић, специјалиста ургентне медицине - заменик председника
  • Др Весна Гемаљевић, специјалиста ургентне медицине - члан
  • Др Владанка Ракоњац Милошевић, доктор медицине - члан
  • Др Александар Рашковић, специјалиста опште медицине