Стручни савет Завода за хитну медицинску помоћ чине:

  • Др Јелена Тијанић, специјалиста ургентне медицине - председник
  • Др Александра Радосављевић,специјалиста ургентне медицине
  • ДР Слободан Китановић, специјалиста ургентне медицине 
  • Др Александар Рашковић, специјалиста ургентне медицине 
  • Др Владимир Гајић, специјалиста ургентне медицине