Надзорни одбор

Надзорни одбор Завода за хитну медицинску помоћ чине:

  • Др Милица Томашевић, председник
  • Др Славица Јанићијевић Минић, члан
  • Зорица Влачић, члан.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs