в.д. директора

Др Гордана Ђокић, специјалиста ургентне медицине


Главна медицинскa сестра Завода 

Снежана Рибарић, вмс


Главни медицински техничар СХМП

Милош Ђоровић, мт


 
Начелник службе за правне и економско-финансијске послове

Милена Гавриловић, дипломирани економиста


Шеф службе за техничку подршку

Александар Стевановић, возач