Комисију за унапређење квалитета рада Завода за хитну медицинску помоћ чине:

  • Доц прим др Владимир Гајић, председник
  • Др Јелена Петковић, доктор медицине
  • Др Слађана Влајовић, доктор медицине
  • Др Маријана Маринковић, доктор медицине
  • Др Оливера Токалић, доктор медицине
  • Марина Ђорђевић, медицинска сестра
  • Катарина Николић, медицинска сестра
  • Јасмина Стевановић, медицинска сестра
  • Ивана Петров, медицинска сестра