Комисија за унапређење квалитета рада

Комисију за унапређење квалитета здравствене заштите Завода за ургентну медицину Крагујевац чине:

  • Др Мирослава Мишић
  • Др Оливера Ђурић
  • Др Катарина Сарафинов
  • Др Ивана Рајић
  • Др Александар Крстић

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs