Комисију за унапређење квалитета здравствене заштите Завода за ургентну медицину Крагујевац чине:

  • Др Слађана Влајовић
  • Др Драгана Радојковић
  • Др Јелена Петковић
  • Др Димитрије Николић
  • Др Ивана Ковачевић