Етички одбор Завода за хитну медицинску помоћ чине:

  • Радмила Окиљевић, дипл. правник – представник грађана
  • Весна Димитријевић, дипл. правник – представник грађана
  • Др Драган Милојевић, прим.др.сци.мед.
  • Др Лидија Петровић,  специјалиста ургентне медицине
  • Др Драгана Радојковић