Управни одбор Завода за хитну медицинску помоћ чине:

  • Проф. др Зоран Милосављевић, председник
  • Сања Вуковић, члан
  • Драган Нешић, члан
  • Др Јелена Милановић, члан
  • Др Љубица Станојевић, специјалиста ургентне медицине - члан