Медицинска опрема

Медицинска опрема Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац располаже следећом медицинском опремом:

Дефибрилатор  5ком.
ЕКГ апарат  4ком.
Пацијент монитор  1ком.
Стерилизатор  1ком.
Инхалатор  1ком.
Реанимациони комплет  5ком.
Боца за кисеоник 7ком.
Амбу балон 3ком.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs