Медицинска опрема Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац располаже следећом медицинском опремом:

Дефибрилатор  5ком.
ЕКГ апарат  4ком.
Пацијент монитор  1ком.
Стерилизатор  1ком.
Инхалатор  1ком.
Реанимациони комплет  5ком.
Боца за кисеоник 7ком.
Амбу балон 3ком.