Возни парк Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац располаже са 37 возила и једим мотоциклом - скутером који су у функцији, и 2 возила која нису у возном стању.

Од возила која се користе 22 комби возила користе се за указивање хитне медицинске помоћи и транспорт лежећих пацијената на контролне прегледе и бањска лечења и једно комби возило са седиштима за превоз пацијената.                                                    

За превоз пацијената на хемодијализу користи се 11 путничких возила на територији града и превоз једног пацијента за Београд три пута недељно, као и за превоз седећих пацијената на контолне прегледе ван града.

У служби хитне медицинске помоћи  у употреби су 2 теренска возила од коих је једно са носилима, а друго за седеће пацијенте.

Сва возила возног парка Завода у току једног месеца пређу укупну километражу од око 60.000 километара.