На основу Закона о безбедности и здрављу на раду, Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац обучава све запослене у јавном и приватном сектору за пружање прве помоћи.

Право на безбедност и здравље на раду имају СВИ запослени, а Закон о безбедности и здрављу на раду (члан 15,став 1,тачка 9) обавезује послодавца да обезбеди пружање прве помоћи,као и да оспособи запослене за пружање прве помоћи,спасавање и евакуацију.

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац има дозволу надлежног органа-Министарства здравља за спровођење обуке из прве помоћи. Запослени лекари, чији се свакодневни рад одвија на терену као месту медицинске хитности, најразличитији случајеви и услови у којима се указује хитна медицинска помоћ, гаранција су квалитета нашег рада.

Цена по једном полазнику:
Основна обука     2300,00 рсд
Напредна обука 3300,00 рсд

Уплату можете извршити лично у рачуноводству Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац.

Теоријска и практична обука полазника се врши у једном дану, у едукативном центру Завода (ул Слобода бб). Полагање теста и практичног дела спроводи се истог дана.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на број телефона:
+381 34 6370 276