Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац врши континуирану медицинску едукацију (КМЕ).