Континуирана медицинска едукација

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац врши континуирану медицинску едукацију (КМЕ).

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs