Јавне набавке

Обавештења о уговорима закљученим у поступцима ЦЈН које је у име и за рачун здравствених установа спровео РФЗО

Трећи квартал 2021. године - објављено 15.10.2021. године

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА
БР. ЈН 404-1-110/20-46
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ A И ЛИСТЕ A1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА
БР. ЈН 404-1-110/20-53
Обавештења о уговорима закљученим у поступцима ЦЈН које је у име и за рачун здравствених установа спровео РФЗО

Други квартал 2021. године - објављено 14.07.2021. године

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА
БР. ЈН 404-1-110/20-46
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ A И ЛИСТЕ A1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА
БР. ЈН 404-1-110/20-53
Први квартал 2021. године - објављено 13.04.2021. године
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА

БР. ЈН 404-1-110/20-46
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ A И ЛИСТЕ A1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

БР. ЈН 404-1-110/19-84
Четврти квартал 2020. године - објављено 13.01.2021. године

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

БР. ЈН 404-1-110/19-28

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs