Вести

Мирослав Петрашиновић, председник скупштине града Крагујевца, присуствовао 39-годишњици Завода

Мирослав Петрашиновић, председник скупштине града Крагујевца, присуствовао 39-годишњици Завода

Мирослав Петрашиновић, председник Скупштине, који је у име Града у јануару 2021. године када смо обележавали 14 година самосталности примио прву Повељу за допринос раду и развоју Завода.

И даље, иако нас је као оснивач преузела Република Србија, Град Крагујевац је уз нашу установу кроз Програм опремања, додатну кадровску обезбеђеност, савет и подршку у савладавању свих препрека на које наилазимо.

У име запослених у Заводу, још једном

Хвала!

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs