Организација

Погодака: 18240
   
   

      Управни одбор:

 

 1. Проф. др Зоран Милосављевић, председник
 2. Сања Вуковић, члан
 3. Драган Нешић, члан
 4. Др Јелена Милановић, члан
 5. Др Љубица Станојевић, специјалиста ургентне медицине - члан. 

  

Надзорни одбор:

 

 1. Др Милица Томашевић, председник
 2. Др Славица Јанићијевић Минић, члан
 3. Зорица Влачић, члан.

 

Руководећи тим – менаџмент

 

                в.д. директора

                Др Гордана Ђокић, специјалиста ургентне медицине


                Помоћник директора за здравствену делатност

              - 

                Главна медицинскa сестра Завода 

               Снежана Рибарић, вмс


                Главни медицински техничар  СХМП

                Милош Ђоровић, мт 

             
                Начелник СХМП
             
               
                Јелена Тијанић, специјалиста ургентне медицине 

 

                Начелник економско-финансијске службе 

                Милена Гавриловић, дипломирани економиста 

  

                Шеф службе за техничку подршку 

                Дејан Филиповић, возач 

 

 

Стручни савет

 

 1. Др Александра Радосављевић, специјалиста ургентне медицине - председник
 2. Др Слободан Китановић, специјалиста ургентне медицине - заменик председника
 3. Др Весна Гемаљевић, специјалиста ургентне медицине - члан
 4. Др Владанка Ракоњац Милошевић, доктор медицине - члан
 5. Др Александар Рашковић, специјалиста опште медицине

 

Комисија за унапређење квалитета рада: 

 

 1. Доц прим др Владимир Гајић, председник
 2. Др Јелена Петковић, доктор медицине
 3. Др Слађана Влајовић, доктор медицине
 4. Др Маријана Маринковић, доктор медицине
 5. Др Оливера Токалић, доктор медицине
 6. Марина Ђорђевић, медицинска сестра
 7. Катарина Николић, медицинска сестра
 8. Јасмина Стевановић, медицинска сестра
 9. Ивана Петров, медицинска сестра 

 

Етички одбор

 

 1. Радмила Окиљевић, дипл. правник – представник грађана
 2. Весна Димитријевић, дипл. правник – представник грађана
 3. Др Драган Милојевић, прим.др.сци.мед.
 4. Др Лидија Петровић,  специјалиста ургентне медицине
 5. Др Драгана Радојковић

 

СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

ПЕДИЈАТРИЈСКИ ОДСЕК 

 

 1.

Др Новица Деспотовић, специјалиста педијатрије-шеф одсека

2.

Др Душан Ђокић, специјалиста педијатрије

3.

Др Весна Гемаљевић, специјалиста педијатрије

 

  

ШЕФОВИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ТЕРЕНУ

 

 1.

Др Александра Радосављевић, специјалиста ургентне медицине

2.

Др Александар Рашковић, специјалиста ургентне медицине

3.

Др Слободан Kитановић, специјалиста ургентне медицине

4.

Др Љубица Станојевић, специјалиста ургентне медицине

5.

Др Лидија Петровић,  специјалиста ургентне медицине

   

 ОДСЕК  ЗА АМБУЛАНТЕ  ХМП

        Др Јелена Милановић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације - шеф одсека ХМП ОДСЕК  ЗА  ПРИЈЕМ И ОБРАДУ НАЛОГА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ


_______
 К А Д Р О В И

 
Стручна спрема

 

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години

 

Број новозапослених на неодређено радно време и број запослених на одређено радно времеу својству приправника у претходној календарској години

 

Број новозапослених на неодређено радно време и број запослених на одређено радно времеу својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70%

 


Број новозапослених на неодређено радно време и број запослених на одређено радно времеу својству приправника у текућој календарској години изнад 70%

Висока   9    
Виша   1    
Средња 1 6    
Нижа        
Укупно 1 16    

 

Стручна спрема

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима                                                     
Број запослених
на неодређено радно време

Број запослених
на одређено радно време у својству приправника

                               


Број запослених на одређено радно време по било ком основу ( изузев у својству приправника)

Број лица ангажованих ван радног односа
Висока 55 55                  7  
Виша 7 6   1  
Средња 106 102   7  
Нижа 6 6      
Укупно 174 169   15  

 

 

  ДОКТОРИ 

 1.

Др Александра Радосављевић, специјалиста ургентне медицине

2.

Др Слободан Китановић, специјалиста ургентне медицине

3.

Др Милунка Драгићевић – Лековић, специјалиста ургентне медицине 

4.

Др Горан Тодосијевић, специјалиста ургентне медицине 

5.

Др Драган Милојевић, прим. др. сци. мед 

6.

Др Јовица Уштевић, мр.сци.мед. специјалиста ургентне медицине

7.

Др Гордана Ђокић, специјалиста ургентне медицине

8.

Др Верица Гаљак, специјалиста ургентне медицине

9.

Др Александра Васовић, специјалиста ургентне медицине

10.

Др Александар Рашковић, специјалиста ургентне медицине

11.

Др Лидија Петровић, специјалиста ургентне медицине

12.

Др Гордана Васић, специјалиста опште медицине

13.

Др Јелена Милановић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

14

Др Владимир Гајић, прим. др сци мед. специјалиста ургентне медицине

15.

Др Љубица Станојевић, специјалиста ургентне медицине

16.

Др Александар Кличковић , специјалиста ургентне медицине

17.

Др Маријана Маринковић

19.

Др Марија Момчиловић

20.

Др Драган Ђорђевић

21.

Др Мирослава Мишић

22.

Др Јелена Тијанић, специјалиста ургентне медицине

23.

Др Весна Милентијевић

24.

Др Звонко Тубић

25.

Др Оливера Токалић

26.

Др Јелена Петковић

27.

Др Славко Вранић

28.

Др Јелена Милутиновић

29.

Др Владанка Ракоњац-Милошевић

30.

Др Светлана Марић

31.

Др Драгана Радојковић

32.

Др Слађана Влајовић

33.

Др Драган Милутиновић

34.

Др Александра Милосављевић

35.

Др Горан Игњатовић

36.

Др Новица Деспотовић

    37. Др Весна Гемаљевић
    38. Др Душан Ђокић


 

 

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР  ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ НА ТЕРЕНУ

1. Јасмина Стевановић, медицинска сестра
2. Бојан Петров, медицински техничар
3. Марина Ђорђевић, медицинска сестра
4. Дијана Бакић, медицинска сестра
5. Млађана Василић, медицински сестра

 

 

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР  ОДСЕКА ЗА АМБУЛАНТЕ  ХМП

Ружица Димитријевић, медицинска сестраГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР  ОДСЕКА ПЕДИЈАТРИЈУ

Слађана Никић, медицинска сестраГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР  ЗА ПРИЈЕМ 
И ОБРАДУ НАЛОГА  ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР  ОДСЕКА СТРУЧНОГ  
УСВАРШАВАЊА СА ИНФОРМАТИКОМ И СТАТИСТИКОМ

Сања Рајковић, виша медицинска сестра

 

 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ И МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАРИ
 

 1.

Јасмина Стевановић, одговорна медицинска сестра

2.

Марија Матић, виша медицинска сестра

3.

Млађена Василић,  одговорна медицинска сестра

4.

 Бојан Петров, одгворни медицински техничар

5.

 Ружица Димитријевић, одговорна медицинска сестра

6.

Дијана Бакић, одговорна медицинска сестра

7.

Миона Милекић, виша медицинска сестра

8.

Адријана Јосијевић, виша медицинска сестра

9.

Снежана Рибарић, виша медицинска сестра

10.

Маја Пауновић – Костић, медицинска сестра

11.

Милан Недељковић, медицински техничар

12.

Марјан Кунац, медицински техничар

13.

Оливера Перовић, медицинска сестра

14.

Зорица Радојевић, медицинска сестра

15.

Валентина Матић, медицинска сестра

16.

Драган Џигурски, медицински техничар

17.

Марија Продановић,медицинска сестра

18.

Драгослав Томовић, медицински техничар

19.

Александра Шпиљевић, медицинска сестра

20.

Слађана Никић, медицинска сестра

21.

Јасмина Ђокић, медицинска сестра

22.

Ненад Дабовић, медицински техничар

23.

Татјана Оташевић, медицинска сестра

24.

Станка Гребовић, медицинска сестра

25.

Мирјана Обрадовић, медицинска сестра

26. Милош Ђоровић, медицински техничар

27.

Жељко Милојевић, медицински техничар

28.

Наташа Стефанов,медицинска сестра

29.

Љиљана Данас, медицинска сестра

30.

Марина Ђорђевић, медицинска сестра

31.

Душанка Никодијевић, медицинска сестра

32.

Весна Ранковић, медицинска сестра

33.

 Весна Радисављевић, медицинска сестра

34.

Биљана Крсмановић, медицинска сестра

35.

Биљана Срећковић, медицинска сестра

36.

Татјана Радовић, медицинска сестра

37.

Дарко Спасић, медицински техничар

38.

Снежана Урошевић, медицинска сестра

39.

Јелена Видовић, медицинска сестра

40.

Ана Томић, медицинска сестра

41.

Александар Оцокољић, медицински техничар

42.

Наташа Мирчетић, медицинска сестра

43.

Славица Михајловић, медицинска сестра

44.

Бојан Јевтић, медицинска техничар

45.

Данијела Вукосављевић, медицинска сестра

46.

Катарина Николић, медицинска сестра

47.

Ивана Петров, медицинска сестра

48.

Јелена Видовић, медицинска сестра

49.

Фатима Ћурчић,медицинска сестра

50.

Сања Савић, медицинска сестра

 

 

 

 


 

 

ВОЗАЧИ  САНИТЕТСКОГ  ПРЕВОЗА - ГЛАВНИ ВОЗАЧИ

1. Лаза Марковић
2. Огњан Делић
3. Ненад Бубања
4. Ненад Обрадовић
5. Вељко ЧаловићВОЗАЧИ  

 1.

Марко Вучковић

2.

Драган (Милорад) Савић

3.

Ђорђе Марковић

4.

Вељко Чаловић

5.

Огњан Делић

6.

Чедомир Марковић

7.

Мирко Ђорђевић

8.

Радмило Миљковић

9.

Зоран Марковић

10.

Горан Мандић

11.

Александар Стевановић

12.

Зоран Вучковић

13.

Радослав Илинчић

14.

Никола Новичић

15.

Жарко Симић

16.

Звонко Марјановић

17.

Ненад Бубања

18.

Саша Илић

19.

Александар Радојковић

20.

Ненад Сретеновић

21.

Миодраг Живадиновић

22.

Игор Илић

23.

Саша Николић

24.

Ненад Јанићијевић

25.

Радослав Андрић

26.

Драган Ђурђевић

27.

Саша Панић

28.

Александар Нешић

29.

Дарко Батавељић

30.

Александар Радојичић

31.

Никола Мирковић

32.

Владимир Пантовић

33.

Ненад Обрадовић

34.

Радосав Симоновић

35.

Петар Петровић

36.

Дејан Филиповић

37.

Ненад Ћурчић

38.

Александар Прокић

39.

Лаза Марковић

40.

Александар Спасић

42.

Стефан Нешић

43 

Александар Младеновић

 

 

 


 

 

  СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ  

 1.

Сања Андрић

2.

Љиљана Лекић

3. Драгана Обрадовић

4.

Радованка Јелић

5.

Оливера Крајиновић

6.

Снежана Васовић

7.

Жељко Стеванић

8.

Соња Ђорђевић

9.

Оља Миљковић

10.

Момир Ковачевић