Мисија и визија ЗХМП Крагујевац

• МИСИЈА

          Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац је специјализована здравствена установа за пружање прехоспиталне ургентне и неодложне здравствене заштите на подручју града Крагујевца, и по потреби, Шумадијског управног округа, базиране на пружању здравствених услуга према савременим доктринарним принципима и протоколима.

          Обука здравствених професионалаца из области ургентне медицине, као и обука лаика из пружања прве помоћи са циљем адекватног збрињавања и преживљавања животно угрожених пацијената.

 

           • ВИЗИЈА

          Применом сопствених капацитета и ресурса достићи лидерску позицију у региону на пољу прехоспиталне ургентне медицине кроз увођење савремених технолошких достигнућа и нових процедура, унапредити квалитет услуга и здравље популације.

          Постављени циљеви оствариће се напретком на пољу едукације запослених, унапређењем практичних вештина и побољшањем организације рада у кризним ситуацијама. Обука лаика за пружање прве помоћи и подизање нивоа свести о унапређењу сопственог здравља довешће до смањења морталитета и побољшања општег здравственог стања становништва.

 

Курс прве помоћи за запослене

Kurs prve pomoci za zaposlene pocinje

Курс прве помоћи за предаваче

Kurs prve pomoci za predavace - ispitivace prve pomoci za vozace

Курс прве помоћи за возаче у СХМП

Kurs prve pomoci za ZHMP pocinje

2021  Hitna Pomoc Kragujevac   globbersthemes joomla templates