Медицинска опрема

Погодака: 7350

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац располаже

следећом медицинском опремом:

НАЗИВ

Ком.

Дефибрилатор

5

ЕКГ апарат

4

Пацијент монитор

1

Стерилизатор

1

Инхалатор

1

Реанимациони комплет

5

Боца за кисеоник

7

Амбу балон

3