Јавне набавке


 
ПРАВИЛНИК O БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. годину - објављено 08.02.2021. године


 

Обавештења о уговорима закљученим у поступцима централизованих јавних набавки које је у име и за рачун здравствених установа спровео РФЗО

Први квартал 2021. године - објављено 13.04.2021. године

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА

БР. ЈН 404-1-110/20-46


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   FARMALOGIST d.o.o. - објављено 13.04.2021. год.
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ A И ЛИСТЕ A1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

БР. ЈН 404-1-110/19-84


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ    VEGA d.o.o. - објављено 13.04.2021. год.
 

Обавештења о уговорима закљученим у поступцима централизованих јавних набавки које је у име и за рачун здравствених установа спровео РФЗО


Четврти квартал 2020. године - објављено 13.01.2021. године

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

БР. ЈН 404-1-110/19-28

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ PHOENIX PHARMA d.o.o. - објављено 13.01.2021. год.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ PHOENIX PHARMA d.o.o. - објављено 13.01.2021. год.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ FARMALOGIST d.o.o. - објављено 13.01.2021. год.

 


Обавештења о уговорима закљученим у поступцима централизованих јавних набавки које је у име и за рачун здравствених установа спровео РФЗО

Трећи квартал 2020. године - објављено 14.10.2020. године


ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ
БР. ЈН 404-1-110/19-28

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ PHOENIX PHARMA d.o.o. - објављено 14.10.2020. год

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА
БР. ЈН 404-1-110/20-2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ PHOENIX PHARMA d.o.o. - објављено 14.10.2020. год

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА БАЛАНСНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 24 МЕСЕЦА    БР. ЈН 404-1-112/20-57

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавно предузеће „ЕПС Београд“ - објављено 14.10.2020. год

 

 План јавних набавки за 2020. годину - објављено 02.09.2020. године


ЈНМВ 6/2020 ПУТНИЧКО КОМБИ ВОЗИЛО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-објављено 13.08.2020. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-објављено 03.08.2020. год.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ-објављено 21.07.2020. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -објављено 21.07.2020. год.


ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО

БР. ЈН 404-1-110/19-98

Обавештења о уговорима закљученим у поступку централизованих јавних набавки које је у име и за рачун здравствених установа спровео РФЗООБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА- Други квартал 2020. године - објављено 15.07.2020. године


ЈНМВ 4/2020 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ- објављено 11.08.2020. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-објављено 15.07.2020. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-објављено 30.06.2020. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-објављено 30.06.2020. год.


ЈНМВ 3/2020 ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија бр. 2- објављено 15.07.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  партија бр. 1-објављено 29.06.2020. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-објављено 11.06.2020. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 21.05.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 21.05.2020. године


ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ A И ЛИСТЕ A1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ

БР. ЈН 404-1-110/19-84
Обавештења о уговорима закљученим у поступку централизованих јавних набавки које је у име и за рачун здравствених установа спровео РФЗО

Први квартал 2020. године - објављено 15.04.2020. године


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА - Други квартал 2020. године - објављено 15.07.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - AA1- FARMALOGIST-929 - објављено 14.04.2020. годЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ A И ЛИСТЕ A1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2018. ГОДИНУ

БР. ЈН 404-1-110/18-52
Обавештења о уговорима закљученим у поступку централизованих јавних набавки које је у име и за рачун здравствених установа спровео РФЗО

Први квартал 2020. године - објављено 15.04.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - FARMALOGIST AA1-ADOC 20 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - FARMALOGIST AA1-ADOC 19 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - FARMALOGIST AA1-ADOC 18 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - FARMALOGIST AA1-ADOC 21 - објављено 14.04.2020. год

 


ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

БР. ЈН 404-1-110/19-28

Обавештења о уговорима закљученим у поступку централизованих јавних набавки које је у име и за рачун здравствених установа спровео РФЗОПрви квартал 2020. године - објављено 15.04.2020. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА- Други квартал 2020. године - објављено 15.07.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ADOC 11- објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - FARMALOGIST 12 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ADOC 603 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - FARMALOGIST 15 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - FARMALOGIST 602 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - FARMALOGIST 834 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - FENIKS FARMA 14 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - FENIKS FARMA 604 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - VEGA 9 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - VEGA 14 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - VEGA 605 - објављено 14.04.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - VEGA 606 - објављено 14.04.2020. год

 

 


 

 ЈНМВ 2/2020  ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 4 - објављено 30.7.2020. год 

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија бр.6  објављено 08.05.2020. год.

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија бр.3  објављено 
08.05.2020. год.

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-објављено 13.04.2020. год

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 01.04.2020. год.

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА - ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - објављено 01.04.2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 2 - објављено 24.3.2020. год

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 18.03.2020. год.

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 18.03.20 20. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 7 - објављено 18.3.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-објављено 13.03.2020. год

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 06.03.2020. год.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - објављено 06.03.2020. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 19.02.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 19.02.2020. године

 


ЈНМВ 1/2020 УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-објављено 20.03.2020. год

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- објављено 10.03.2020. год.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - објављено 21.02.2020. год.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - објављено 21.02.2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 21.02.2020. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 18.02.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 18.02.2020. године

 

 


ЈН 1/2020 - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГОРИВА


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - објављено 03.06.2020. год.

НОВИ ПОСТУПАК-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 15.05.2020. год.

НОВИ ПОСТУПАК-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 08.04.2020. год.

НОВИ ПОСТУПАК-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 08.04.2020. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-објављено 02.04.2020. год

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-објављено 20.03.2020. год

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - објављено 24.02.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 12.02.2020. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 12.02.2020. год.ЈН 2/2019 - ДВА НОВА САНИТЕТСКА ВОЗИЛА СА МЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - објављено 14.11.2019. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 29.10.2019. год

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II - објављено 02.10.2019. год.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА II - објављено 02.10.2019. год.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - објављено 30.09.2019. год.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 30.09.2019. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 25.09.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 25.09.2019. године

ЈНМВ 6/2019 - ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

 


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  Партија 1- објављено 28.05.2020. год

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  Партија 2- објављено 28.05.2020. год.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 1- објављено 25.06.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 2 - објављено 25.06.2019. год.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 03.06.2019. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 13.05.2019. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 13.05.2019. год.
5/2019 УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА, ТЕЛЕВИЗИЈЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФOHИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 2 - објављено 27.06.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 1- објављено 25.06.2019. год.


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 06.06.2019. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ III - објављено 25.05.2019. год.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II - објављено 20.05.2019. год.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА II - објављено 20.05.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - објављено 20.05.2019. год.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - oбјављено 14.05.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 14.05.2019. год.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - објављено 13.05.2019. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 07.05.2019. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 07.05.2019. год.

 ЈНМВ 4/2019 - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - објављено 16.05.2019. год.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - Партија бр. 2 - објављено 10.05.2019. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Партија бр.1 - објављено 30.04.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - Партија бр. 2 - објављено 30.04.2019. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - објављено 19.04.2019. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - објављено 12.04.2019. год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 12.04.2019. год.

 


ЈНМВ 3/2019 - НАБАВКА НОВИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - објављено 24.04.2019. год.

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 17.04.2019. год.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - објављено 05.04.2019. год.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 05.04.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ - објављено 05.04.2019. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - објављено 03.04.2019. год

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 03.04.2019. год

 

 


ЈНМВ 2/2019 - ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр.1-објављено 24.04.20210. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 8-објављено 01.08.2019. год


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 2-објављено 02.04.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 5-објављено 02.04.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - Партије бр. 6 и 9 -објављено 22.03.2019. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 1-објављено 18.03.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 3-објављено 18.03.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 4-објављено 18.03.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр. 7-објављено 18.03.2019. год.


ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - објављено 11.03.2019. год.


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 07.03.2019. год

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 14.02.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 14.02.2019. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - објављено 12.02.2019. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 12.02.2019. год ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК   ЈН 1/2019 - ГОРИВО


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА- објављено 10.02.2020. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - објављено 12.04.2019. год.


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-објављено 14.03.2019. год.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II- објављено 07.03.2019. год.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - oбјављено 01.03.2019. год.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - oбјављено 01.03.2019. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - објављено 08.02.2019. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 08.02.2019. год. 

 ЈНМВ 1/2019 УСЛУГЕ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- објављено 06.03.2019. год

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- објављено 25.02.2019. год

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - објављено 07.02.2019. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 07.02.2019. год.

 

 


 ЈНМВ 7/2018 НАБАВКА ЈЕДНОГ НОВОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- објављено 04.12.2018. год 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- објављено 30.11.2018. год

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ- објављено 20.11.2018. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено .20.11.2018. год.


ЈНМВ 6/2018 - ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА - ЗАШТИТНА ОБУЋАОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ- објављено 13.12.2018. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- објављено 01.10.2018. год

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 07.09.2018. год.

ИЗМЕЊЕНE И ДОПУЊЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - објављено 20.08.2018. год.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - објављено 20.08.2018. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 20.08.2018. год

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 14.08.2018. год. 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 14.08.2018. год. 


ЈНМВ 5/2018 ЗАШТИТНА ОДЕЋА


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА - објављено 09.07.2018. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - објављено 03.07.2018. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 28.05.2018. год.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - објављено 15.05.2018. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ- објављено 11.05.2018. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 11.05.2018. год. ЈНМВ 4/2018  ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија бр. 2 - објављено 03.07.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија бр. 1 - објављено 03.07.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 31.05.2018. год.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - објављено  17.05.2018. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ- објављено 11.05.2018. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 11.05.2018. год. ЈНМВ 3/2018 НАБАВКА ДВА НОВА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - објављено 03.07.2018. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 31.05.2018. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављeно 14.05.2018. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 14.05.2018. год.


 ЈНМВ 2/2018  УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА - објављено 29.01.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - објављено 16.04.2018. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 26.03.2018. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -објављено 09.03.2018.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 09.03.2018.године

 


ОТВОРЕН ПОСТУПАК ЈН 1/2018 - ГОРИВООДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА - објављено 29.01.2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - објављено 11.05.2018. год.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -  објављено 19.04.2018.год.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављено 04.04.2018. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-објављено 04.04.2018. год

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-објављено 04.04.2018. го
д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -објављено 09.03.2018.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 09.03.2018.године

 


ЈНМВ 1/2018   ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Поновљени поступак за Партију бр.5
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - објављено 02.04.2018. год.

Поновљени поступак за Партију бр.5 Лекови-Ацетилсалицилна киселина
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 30.03.2018. год.

Поновљени поступак за Партију бр.5 Лекови-Ацетилсалицилна киселина 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 13.03.2018.године

Поновљени поступак за Партију бр.5 Лекови-Ацетилсалицилна киселина 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -објављено 13.03.2018.године

Поновљени поступак за Партију бр.5 Лекови-Ацетилсалицилна киселина
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -објављено 13.03.2018.године

 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА бр.1- објављено 12.03.2018. године


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА бр.2- објављено 12.03.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈА бр. 5 - објављено 07.03.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија бр. 3 - објављено 07.03.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија бр. 4 - објављивљено 02.03.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија бр. 6 - објављено 27.02.2018. године

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА PARTIJA br.5-објављено 26.02.2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - објављено 20.02.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - објављено 08.02.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - објављено 08.02.2018. године

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА II - објављено 08.02.2018. године

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - објављено 08.02.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - датум објављивања 02.02.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 02.02.2018. године

_________________________________________________________________

АУТО ДЕЛОВИ ГУМЕ И УЉА


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - датум објављивања 01.12.2017 године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 01.12.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања 21.12.2017. године

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУКА - датум објављивања 21.12.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 1 - датум објављивања 29.12.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 2 - датум објављивања 29.12.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 3 - датум објављивања 12.01.2018. године

_______________________________________________________________

ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 24.11.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 24.11.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања 07.12.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР.1 - датум објављивања 22.12.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 2 - датум објављивања 25.12.2017. године

______________________________________________________________

ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА - ЗИМСКЕ ЈАКНЕ

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -датум објављивања-  20.09.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА -  20.09.2017. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ- датум објављивања 22.09.2017. године

ИЗМЕЊЕНО ПОГЛАВЉЕ II - датум објављивања 22.09.2017. године

ИЗМЕЊЕНО ПОГЛАВЉЕ VIII - датум објављивања 22.09.2017. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II - датум објављивања 02.10.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања 11.10.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЗИМСКЕ ЈАКНЕ - датум објављивања 06.11.2017. године

Одлука о измени уговора - датум објављивања - 13.11.2017. год.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АУТО - ДЕЛОВИ ГУМЕ И АКУМУЛАТОРИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 24.08.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 24.08.2017. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - датум објављивања 01.09.2017. године

ИЗМЕЊЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - датум објављивања 01.09.2017. године

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - датум објављивања 01.09.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- датум објављивања 01.09.2017. годин

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- датум објављивања 19.09.2017. године

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- датум објављивања 19.09.2017.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУКА - ПАРТИЈА БР. 3 - датум објављивања 02.10.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 1 - датум објављивања 02.10.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 2 - датум објављивања 02.10.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 4 - датум објављивања 02.10.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 5 - датум објављивања 02.10.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 6 - датум објављивања 03.10.2017. године 

________________________________________________________________

САНИТЕТСКА ВОЗИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 09.06.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 09.06.2017. годинe

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања 12.07.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - датум објављивања 24.07.2017. године

___________________________________________________________

ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -  датум објављивања 24.05.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 24.05.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА БР. 1 - датум објављивања 06.06.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 1 - датум објављивања 03.07.2017. године

___________________________________________________________________

ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - датум објављивања 20.04.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 20.04.2017. године

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУКА ПАРТИЈА БР. 1 - датум објављивања 17.05.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА БР. 2  - датум објављивања 17.05.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈА БР. 1- датум објављивања 24.05.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА БР.2 - датум објављивања 05.06.2017. године

____________________________________________________________

МЕДИЦИНСКИ КИСЕОНИК

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 03.04.2017.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 03.04.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања 18.04.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - датум објављивања 26.04.2017 године

__________________________________________________________________________

САНИТЕТСКА ВОЗИЛА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - датум објављивања 28.03.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 28.03.2017. године

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - датум објављивања 23.05.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - датум објављивања 06.0

____________________________________________________________

 ГОРИВО

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 24.02.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 24.02.2017. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - датум објављивања 15.03.2017. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ИЗМЕЊЕНИ МОДЕЛ УГОВОРА - датум објављивања 15.03.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања 07.04.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - датум објављивања 03.05.2017. године

___________________________________________________________________________

АУТО - ДЕЛОВИ, ГУМЕ, АКУМУЛАТОРИ, УЉА И МАЗИВА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - датум објављивања 17.02.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТАЦИЈА - датум објављивања 17.02.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања 09.03.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 1 - датум објављивања 20.03.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 2 - датум објављивања 20.03.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 3 - датум објављивања 20.03.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 4 - датум објављивања 20.03.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 5 - датум објављивања 20.03.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 6 - датум објављивања 20.03.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА БР. 7 - датум објављивања 24.03.2017. године

_____________________________________________________________

 

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 10.02.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 10.02.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања 23.02.2017. године

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - датум објављивања 23.02.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУКА - датум објављивања 02.03.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 - датум објављивања 10.03.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 - датум објављивања 10.03.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ БР. 4 - датум објављивања 10.03.2017. године

_________________________________________________________________________

 

AМИНОФИЛИН

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - датум објављивања 09.02.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - датум објављивања 09.02.2017. године

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 09.02.2017. године

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 06.02.2017. године

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 06.02.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања 01.03.2017 године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - датум објављивања 20.03.2017. године

_____________________________________________________________________

 

РЕЗЕРВНИ АУТО-ДЕЛОВИ

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 08.11.2016.

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 08.11.2016. 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за партије бр.3 и 4 - датум објављивања 25.11.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партије бр. 1,2 и 5- датум објављивања 25.11.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију бр. 3 - датум објављивања 30.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију бр. 4 - датум објављивања 30.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партију бр. 1 - датум објављивања 05.12.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партију бр. 2 - датум објављивања 05.12.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партије бр. 5- датум објављивања 05.12.2016

_______________________________________________________________________________________

МЕДИЦИНСКИ КИСЕОНИК

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 13.10.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 13.10.2016. 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  - датум објављивања 27.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - датум објављивања 17.11.2016.

______________________________________________________________________________________

САНИТЕТСКА ВОЗИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 07.10.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 07.10.2016. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ  - датум објављивања 10.10.2016. 

ОБРАЗАЦ бр.1 - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  - датум објављивања 10.10.2016

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- датум објављивања 31.10.2016

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- датум објављивања 14.11.2016  

_______________________________________________________________________________________

ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - датум објављивања 12.08.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - датум објављивања 12.08.2016. 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  - датум објављивања 02.09.2016. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр.1.- датум објављивања 12.10.2016.

 __________________________________________________________________________________

ГОРИВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН 1/2016-ГОРИВО-датум објављивања 05.08.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1/2016.-ГОРИВО-датум објављивања 05.08.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ -датум објављивања 22.08.2016.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- Измењени модел Конкурсне документације -датум објављивања 22.08.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II -датум објављивања 05.09.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА- датум објављивања 31.10.2016.године.

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- датум објављивања 06.12.2016  

______________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Медицински кисеоник и шине за имобилзацију -

датум објављивања - 13.07.2016

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Медицински кисеоник и шине за имобилизацију -

 датум објављивања - 13.07.2016

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  - Партија бр.6 - 

датум објављивања - 03.08.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  - Партија бр.4 -

датум објављивања - 03.08.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - Партија бр.4.- Медицински кисеоник и шине за имобилизацију -

датум објављивања - 12.08.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија бр.6 -Шине за имобилизацију -

датум објављивања 22.08.2016.

 

 ______________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Лична заштитна средства -

датум објављивања - 27.05.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Лична заштитна средства -

датум објављивања - 27.05.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  - Лична заштитна средства -

датум објављивања - 16.06.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  - Лична заштитна средства -

датум објављивања - 16.06.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - дводелна женска униформа -

датум објављивања - 23.06.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 2. Летња радна обућа -

датум објављивања - 07.07.2016

 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

датум објављивања - 11.08.2016.

 

______________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Здравствене услуге - датум објављивања - 22.04.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Здравствене услуге - датум објављивања - 22.04.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања - 16.05.2016.

Обавестење о закљуценом уговору за партију 1. - датум објављивања - 30.05.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 2. - датум објављивања - 30.05.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 1. - датум објављивања - 30.05.2016

 ______________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - лекови и санитетски материјал - датум објављивања - 25.03.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - лекови и санитетски материјал - датум објављивања - 25.03.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - датум објављивања - 01.04.2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - датум објављивања - 13.04.2016

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - датум објављивања - 14.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 1. - 20.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 2. - 20.04.2016

 Обавештење о обустави поступка за партију бр.4 и партију бр.6 - датум објављивања - 22.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 3. - датум објављивања - 25.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 7. - датум објављивања - 25.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 5. - датум објављивања - 28.04.2016

 

______________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОСЕЊЕ ПОНУДЕ - ауто-делови и уља - датум објављивања - 04.03.2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ауто-делови и уља - датум објављивања - 04.03.2016.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - датум објављивања - 10.03.2016

Одлука о додели уговора - датум објављивања - 23.03.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 1. - 05.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 2. - 05.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 3. - 05.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 4. - 05.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 5. - 05.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 6. - 05.04.2016

Обавестење о закљуценом уговору за партију 7. - 05.04.2016

______________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОСЕЊЕ ПОНУДЕ - за лекове и потрошни мед. материјал -датум објављивања-04.12.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за лекове и потрошни мед. материјал -датум објављивања-04.12.2015

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - датум објављивања-09.12.2015

Одлука о додели уговора - датум објављивања-17.12.2015

Обавестење о закљуценом уговору - партија бр.1 - датум објављивања-25.12.2015

Обавестење о закљуценом уговору - партија бр.2 - датум објављивања-30.12.2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - за здравствене услуге - датум објављивања-27.08.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за здравствене услуге - датум објављивања-27.08.2015

Обавестење о закљуценом уговору- за здравствене услуге-датум објављивања-15.09.2015

Обавестење о закљуценом уговору- за здравствене услуге-датум објављивања-05.10.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ- за јавну набавку горива- датум објављивања-21.04.2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- за јавну набавку горива- датум објављивања-21.04.2015

Достава одговора Комисије-за јавну набавку горива-дqаутм објављивања-30.04.2015

Обавестење о закљученом уговору-за јавну набавку горива-датум објављивања-16.06.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конкурсна документација - резервни ауто-делови

Достава одговора Комисије за ЈНМВ бр. 2-2015

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 1

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 2

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 3

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 4

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 5

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 9; 15.04.2015;

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 8; 15.04.2015;

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 6; 15.04.2015;

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 3; 09.04.2015;

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 2; 23.03.2015;

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 1; 23.03.2015;

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 7

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 5

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 4

Позив за подношење понуда - поновљени поступак

Конкурсна документација - поновљени поступак

Позив за подношење понуда

ОБАВЕСТЕЊЕ-ОБУСТАВА парт.9

ОБАВЕСТЕЊЕ-ОБУСТАВА парт.8

Позив за подношење понуда - ЛЕКОВИ

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 5/2014 - намештај

Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности број 5/2014 - намештај

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 1

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за јавну набавку здравствених услуга - Лекарски прегледи запослених у Заводу (Поновљени поступак за Партију 1)

Конкурсна документација за јавну набавку здравствених услуга - Лекарски прегледи запослених у Заводу (Поновљени поступак за Партију 1)

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за јавну набавку здравствених услуга - Лекарски прегледи запослених у Заводу

Конкурсна документација за јавну набавку здравствених услуга - Лекарски прегледи запослених у Заводу

Обавештење о обустави поступка - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Позив за јавну набавку мале вредности - Фуросемид ампуле

 Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности - Фуросемид ампуле

Обавештење о закљученом уговору - Фуросемид ампуле

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Позив за јавну набавку мале вредности - материјал за превозна средства Партија 3

 Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности - материјал за превозна средства Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - материјал за превозна средства Партија 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - намештај

Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности - намештај

Достава одговора Комисије за ЈНМВ бр. 3-2014

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за јавну набавку мале вредности - материјал за превозна средства

Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности - материјал за превозна средства

Измењена КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - материјал за превозна средства

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о закљученом уговору за набавку горива за службена моторна возила

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за јавну набавку мале вредности - лекови и санитетски и медицински потрошни материјал

Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности - лекови и санитетски и медицински потрошни материјал

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

 Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 7

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Позив за јавну набавку мале вредности медицинске опреме

Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности медицинске опреме

Обавештење о обустави поступка - Партија 4

Обавештење о закљученим уговорима - Партије 3 и 5

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 2

Обавештење о закљученим уговорима - Партија 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предлог плана набавки у Заводу у 2014. години

 

Курс прве помоћи за возаче

Курс прве помоћи за запослене

Kurs prve pomoci za zaposlene pocinje

Курс прве помоћи за предаваче

Kurs prve pomoci za predavace - ispitivace prve pomoci za vozace

Курс прве помоћи за возаче у СХМП

Kurs prve pomoci za ZHMP pocinje

2021  Hitna Pomoc Kragujevac   globbersthemes joomla templates